27 aug. 2015: ** Aanvulling met 20 dozen voor Utrechts Archief; Beeldverslag over de aanvulling het Harmonia-Nederland archief incl. volledige inventarisatie. 12-14 juni 2014: ** PHCP 2014 Utrecht; Internationale Conferentie in Utrecht over het belang van het bewaren van het Esotherisch erfgoed (Preserving the Historical Collections of Parapsychology). 19 november 2013: ** Overdracht van het landelijk Harmonia-Nederland archief aan het Utrechts Archief in Utrecht ter verdere verwerking. 10 november 2010: ** Overdracht van unieke manuscripten van Jacoba Calkoen (1866-1944) aan Letterkundig Museum in Den Haag.

Historie over Harmonia-NederlandOp deze pagina komt historische informatie te staan over verschillende facetten van onze vereniging.
Dit zal naar wij aannemen in de loop van de tijd uit gaan groeien, als ook de afdelingen hun bijdragen gaan leveren.


Op dit moment wordt de unieke verzameling oude boeken en tijdschriften in het Centraal Harmonia Archief in Utrecht ge´nventariseerd en zal een groot deel ervan beschikbaar worden gesteld aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, zodat iedereen er gebruik van kan gaan maken in de nabije toekomst.


Ongetwijfeld zal na inventarisatie blijken dat er ontbrekende tijdschriften zullen zijn om alle series compleet te maken.
Harmonia doet dan ook aan alle belangstellenden een dringende oproep om eens te kijken op zolders of bij vrienden of kennissen nog boeken of tijdschriften uit het verleden liggen stof te happen, terwijl ze een veel betere bestemming zouden kunnen krijgen.
Door de overdracht van het landelijk archief op 19 november j.l. naar Het Utrechts Archief kan iedereen, die er belangstelling voor heeft er binnenkort kennis van nemen.
Komt u dus ergens een stapel oude boeken of tijdschriften tegen, dan weet u dat u ze niet hoeft weg te gooien als oud papier, maar dat de geschiedschrijvers van het spiritisme u er eeuwig dankbaar voor zullen zijn.
Een telefoontje naar het secretariaat is voldoende...en wij halen ze graag bij u op.


** Dringend gezocht: ** oktober 2002 van Harmonia Nederland (A4-formaat) ontbreekt en zijn wij dringend naar op zoek om de collectie compleet te krijgen...wie wil oktober 2002 afstaan?Verder is er een poging gedaan om het unieke de Fremery archief te digitaliseren, wegens de vele vragen om informatie.
De volgende link geeft een beeld van wat er van dit archief beschikbaar is in de vorm van PDF-Bestanden.

De aanwinst (01-11-2011) kwam boven water bij het uitzoeken van een kist vol boeken uit 1920, die naar de rommelmarkt zou gaan.
De link geeft 3 plaatjes weer welke juweeltjes toen werden gevonden en geven iets prijs over de inhoud in de vorm van JPG-Bestanden.
De schenking (04-11-2011) is gedaan door de erven van Dhr.G.Cassteele (secretaris in de jaren 40 van de afd. Amsterdam) en bevat een serie van ingebonden exemplaren van Het Toekomstig Leven van 1901 t/m 1922, die oorspronkelijk toebehoorde aan Dhr.K.H.Noest.

Een schenking (11-01-2012) van Karel, die in de jaren 1978-1983 avonden bij Harmonia afd. Utrecht digitaal heeft verwerkt en aangeboden heeft op 7 CD's. Verder bevat de aanbieding ook nog geluidscassettes gevuld met 10 uur opnames gemaakt tijdens bijeenkomsten van de Werkgroep Jurgenson effect.

Een schenking (05-12-2013) van Roelof Boerma, die diverse oude tijdschrift-jaargangen uit 1924 - 1941 beschikbaar heeft gesteld van o.a. Stemmen uit Hooger Wereld, Het Toekomstig Leven, Omhoog en onze eigen Spiritische Bladen.

De laatste schenking (10-10-2016) is van de opgeheven oud-afdeling Harmonia-Rotterdam, waarvan we via de oud-penningmeester, diverse oude tijdschrift-jaargangen uit 1907 - 1956 aangeboden hebben gekregen van o.a. Het Toekomstig Leven (1907) en een groot aantal in prima staat verkerende Spiritische Bladen (1926-1956).
Verder een Harmonia-uitgave van de Zangbundel geheel van notenschrift voorzien; geen datering van bekend.