UITSLAG  ENQUETE LEDENONTMOETINGSDAG HARMONIA.

 

Voor deelname aan de dag hadden zich aangemeld 177 leden. Een aantal leden was op het laatste moment verhinderd zodat het werkelijke aantal deelnemers op 153 uitkwam. Hiervan hebben 50 leden deze enquête in gevuld, dit is ruim 30 %. Wij danken hen hartelijk.

Niet alle deelnemers hebben alle vragen ingevuld zodat de totalen niet steeds op 50 uitkomen.

 

1.                  Wat vindt U van de lokatie De Coehoorn in Arnhem?

Prima: 15        Goed:  35

Opmerkingen: Verwarming te laag (2x)..

                                    Te vol bij de lunch.

                                   Misschien is Utrecht centraler.

                                   Wel wat ver van Zeeland.

 

2.                  Is het tijdstip van aanvang en sluiting juist?

Ja:  47

Opmerkingen: Redelijk vroeg voor ver.

                                   Slot eventueel 1 uur later.

 

3.                  Bent u tevreden over de aangeboden lunch? Zo nee, wat heeft U gemist?

Prima:  8         Goed:   40       Redelijk:  2

Opmerkingen: Heel tevreden             Geen kwaliteit

                                   Koffie en thee erbij, velen lusten geen (karne)melk

                                   Zakjes goed idee        Onvoldoende karnemelk

                                   Gemist: kopje soep, cake, boter, liefde.

 

4.                  Kwamen de sprekers overal in de grote zaal voldoende duidelijk over?

Ja:  39             Nee:  7                        Redelijk:  4

Opmerkingen: Geen

 

5.         Was er bij de workshops soms ook geluidsversterking nodig?

            Ja:  2               Nee: 46           Soms: 2

            Opmerkingen: De ja zeggers zaten bij NEI en Handlijnkunde.

 

6.           Hoe heeft U de ontvangst en de opening ervaren?

Prima:  16       Goed:  32        Matig: 2

Opmerkingen: Beetje nerveus

                                   Koud en geen koffie

                                   Voorzitter was wat onvoorbereid.

 

7.           Hoe heeft U de geleide meditatie van Anja Luckassen ervaren?

Prima: 16        Goed: 24         Prettig: 3         Matig: 1          Weet niet meer: 2

Opmerkingen: Geweldig        Te lang            Mag langer

                        Kon het niet goed verstaan ( 6x ).

 

8.           Wat vond U van de inleiding van Rudolf H. Smit?

Prima:  4         Goed: 24         Red. goed: 4   Matig: 9          Slecht: 2

Opmerkingen: Duidelijk last minut               Trage start       Te technisch

                                   Interessant      Te lang (3x)    Soms warrig    Te theoretisch en statisch

 

9.           Hoe kwam de persoonlijke ervaring van de BDE van Micky Broekhuijsen over?

Prima: 5          Goed: 20         Interessant: 8  Redelijk: 2      Onzin: 1          Weet niet: 1

Opmerkingen: Vaker: ik wilde diepere dingen horen           Kon iets uitvoeriger

                        Hij blijft heel begeesterd                               Zeer indrukwekkend

                        Nare man. Ik ken hem uit het verleden.

 

10.       Heeft U voldoende tijd gehad om de tentoongestelde spirituele kunst te bekijken?

Ja: 38              Nee: 10

Opmerkingen: Heel mooi       Van genoten   Mag nog iets uitgebreider

                        Te weinig tijd om zelfs mijn eigen kunst te bekijken

                        Had graag kennis gemaakt en ervaring uitgewisseld met andere kunstenaars

                               Geen gelegenheid voor leden om contact te hebben met kunstenaars.

 

11.       Hoe is uw waardering voor het presenteren van deze kunst?

Goed: 31         Cijfer 7: 4       Matig: 4

Opmerkingen: Lovend           Wisselend         Beetje rommelig       Veel respect voor

                        Veel te zien     Mee doorgaan   Alles in één zaal?      Sfeer verhogend.

 

12.       Welke workshop woonde U bij en welk cijfer geeft U hiervoor?

13.       Welke opmerkingen heeft U over de door U gevolgde workshop?

 

Wie ben ik     5, 6, 6, 0.

Aantal deelnemers 17.

Opmerkingen: Erg veel over het eigen leven van de presentator

                        Heel veel ik, ik, ik                  Viel tegen

                        Geen echte workshop, te weinig inbreng van deelnemers mogelijk.

 

Iriscopie         8, 9, 8, 7, 9, 9, 8, 8.

Aantal deelnemers20.

Opmerkingen: Leerzaam        Heel interessant ( 3x )

 

Gelaatkunde 10, 9, 9, 9, 10, 8, 10+.

Aantal deelnemers 21.

Opmerkingen: Heel leerzaam, heel interessant en begrijpelijk          Met humor

                        Zeer goed en duidelijk tot in details

                        Had graag info over lectuur erbij gehad.

 

Handlijnkunde 8, 3, 5, 5, 5.

Aantal deelnemers 20.

Opmerkingen: Week te veel van het onderwerp af

                        Veel info en gelegenheid tot vragen

                        Onoverzichtelijk, ongestructureerd, kan veel beter

                        Te weinig kennis en uitleg.

 

Wichelroede  10, 8, 7, 6, 5, 8.

Aantal deelnemers 18.

Opmerkingen: Leuk   Perfect                        Interessant en duidelijk

                        Duurde te lang           Niet altijd overtuigend

 

 

Tenen lezen   5, 8.

Aantal deelnemers 10.

Opmerkingen: Niet zo interessant.

 

Kleurpiramide 9, 8, 8, 8, 9.

Aantal deelnemers 18.

Opmerkingen: Te rustig         Te kort                       Heel bijzonder            Meditatie overbodig

                        Geen gevoelservaring onder de piramide                  Zeer goed en warm                Meer nadruk op elkaars ervaringen leggen

.

NEI therapie 6, 7, 8, 5, 5, 7, 8, 9, 7, 6.

Aantal deelnemers 29.

Opmerkingen: Groep te groot (3x)    Rommelig       Enthousiast, veel stof

                        Niet boeiend               Had meer voorbeelden willen zien

                        Zeer helder                 Moest te veel zelf uitvoeren

                        Goed uitgelegd          Goed gepresenteerd

 

Drie niet omschreven workshops werden alle drie met een 9 gewaardeerd.

 

14.       Bent U tevreden met het aantal workshops?

Ja: 47   Weet niet: 1               

 

15.       Zijn 2 kortere i.p.v. één langere workshop een goede optie?

Ja: 17              Nee: 23                       Soms: 8.

 

16.       Als de workshops U niet boeien is ’s middags een tweede inleiding dan interessant?

Ja: 15              Nee: 21                                   Soms: 3

 

17.       Welke workshop onderwerpen zouden U een volgende keer aanspreken?

Iriscopie (5)    Wichelroede (4)          Spiritueel Tekenen(4) Intuïtief Schilderen (3)

Piramide (2)    Tenenlezen (2)            Handlijnkunde (2)      Automatisch Schrijven (2)

Bijenwas (2)   Aura’s (2)                   Mandala’s                   NEI

Astrologie       Tarot                           Gelaatkunde               Droomvanger maken

Meditatie        Gids                            Spin                            Natuur

Gezondheid    Dans                           Sjamanisme                Meedoen workshops

Yoga               Met kleuren werken   Paraffine stukjes         Invloed ziekte op mens

Intergratieve massage                        Lichaamswerk (bio energetisch)

 

18.       Welk hoofdthema adviseert U voor de volgende ledenontmoetingsdag?

Reïncarnatie    Muziek                       Emoties                      Healing van lijf en leden

Spirituele mens in de huidige samenleving                           Respecteer je medemens

Wat kunnen mensen aan gene zijde verwachten                  Alle onrust in de wereld

Verdraagzaamheid, aandacht voor elkaar                             Ontwikkeling van de mens

 

19.       Wat wilt U verder nog kwijt over de ledenontmoetingsdag?

Leuk    Informatief     Interessant      Geslaagd, gezellig      Genoten          Inspirerend Een beetje ver weg            Heel fijn onder elkaar                        Heel erg de moeite waard

Te weinig tijd voor het ontmoeten van andere leden

Het moet ook een ledenontmoetingsdag zijn

Liever twee workshops en minder sprekers

Uitstekend verzorgd en geregeld

Opening en meditatie korter en korte workshop voor de lunch

We voelden ons helemaal thuis en welkom op deze gezellige en warme dag.

 

20.       Heeft U in zijn algemeenheid nog opmerkingen over of wensen t.a.v. Harmonia?

Meer briefing naar meehelpende leden zowel voor kunst als klaarzetten.

Graag koffie voor 10 uur.

Kleine markt met stenen, kaarten, platen, kunst.

Ziekendiensten eventueel over 2 x splitsen.

Ledendag beslist handhaven.

Ik ben zeer tevreden en dankbaar voor al het goede.

Het was een goede dag en met veel aandacht georganiseerd.

Wil meer weten over hogere trilling van de aarde, hoe voelbaar of zichtbaar.

Ledendag om het jaar is goed.

Begintijd strenger handhaven.

Goed georganiseerd.

Goede vereniging.

Vrede- en liefdevol inzicht voor allen.

Vrede voor ieder.

Dat we mogen groeien naar veel liefde en vrede.

Het is prima geregeld

Harmonie in alle geledingen.

Het gaat goed zoals het gaat.

Houden zo, gewoon doorgaan.