Andere Spirituele internet pagina's

Hieronder volgen koppelingen naar internet-pagina's die mogelijk uw interesse hebben.
Het bestuur van Harmonia-Nederland neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat de inhoud van de bewuste koppelingen betreft.
"The International Spiritualist Federation"
de Internationale Spiritualisten Federatie, een organisatie opgericht in 1923, waarbij zeer veel landen wereldwijd in vertegenwoordigd zijn door spiritualisten organisaties of particulieren.
Stichting Netwerk NDE (voorheen Stichting MERKAWAH)
is de Nederlandse afdeling van de "International Association for Near Death Studies" (LANDS) en stelt zich ten doel: Mensen met een nabij-de-doodervaring te begeleiden, bekendheid te geven aan het verschijnsel NDE en de gevolgen ervan en bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van een NDE

Een zeer uitgebreide site van IJsbrand Rogge met veel leerzame onderwerpen over o.a. de Woods/Green Bandstemmenverzameling van directe stemopnames over het bestaan van een leven na de dood.Terug naar het begin