Waarom Allerzielen-viering?

De viering van het Aller-Zielen-Feest vindt zijn oorsprong in de omgeving van de plaats Cluny in het toenmalige Midden-Frankrijk. In het begin van de 11e eeuw.
Op 2 november in het jaar 1010 heeft men toen aldaar in het klooster van de Benedictijners een feest ingesteld tot redding van alle zielen uit het vagevuur.

Het feit dat men toen dacht dat door het gaan vieren van zo'n feest een wending kon worden gegeven aan de omstandigheden van een overgegane ziel, kan betekenen dat men toen reeds van mening was dat er contact mogelijk moest zijn met die overgeganen.

In de 14e eeuw heeft de gehele roomskatholieke kerk dit feest opgenomen in haar lijst van kerkelijke feestdagen en tot op heden wordt het in ere gehouden.
Op deze dag schenkt men extra aandacht aan de overgeganen door bloemen te leggen op het graf, of om voor hen een extra kaars te branden in de kerk.

In de laatste decennia is het steeds meer en meer de gewoonte geworden onder ons spiritualisten om dit feest ook te vieren.
Ook al past het begrip vagevuur niet in onze overtuiging en vinden wij dat de gang naar het graf van een dierbare niet voldoende is.
De ziel van de overgegane verblijft daar immers niet.

Het grootste gedeelte van het jaar besteden wij echter alleen maar aandacht aan Onze Eigen Ziel i.p.v. aan Alle Zielen.
Tevens zijn wij sterk geneigd om al onze gedachten en wensen op ons zelf te betrekken.
We vergeten maar al te gemakkelijk dat er ook nog andere zielen zijn, zowel stoffelijke als niet-stoffelijke.
Wij worden vaak zo in beslag genomen door onze "geestelijke groeiwens" dat we voorbij gaan aan het feit dat we hierbij wel eens de hulp nodig zouden kunnen hebben van die anderen en dat zij ook op onze hulp moeten kunnen rekenen. Een Aller-Zielen-Viering zou dan ook altijd in het teken moeten staan van de onstoffelijke en de stoffelijke zielen.

Tijdens deze Aller-Zielen-Herdenking willen wij ook proberen om kracht en hulp te bieden aan onze mede-stoffelijken om zo ook hun geestelijke groei te bevorderen.
Tevens willen wij proberen om contact te leggen met de onstoffelijke zielen om hen, mochten zij in zo'n donkere vagevuur-situatie verkeren, samen met onze spirituele helpers, de weg te wijzen naar het licht.
Ook willen wij hen bedanken voor alles wat zij voor ons doen, de hulp, de kracht en begeleiding die wij van hen ontvangen.

Moge het een echt Aller-Zielen-Feest worden vanavond.Terug naar het begin